|

Talent begeleiden:

5 tips voor effectief leiderschap

Als manager ben je vaak gefocust op het leiden van projecten en het halen van deadlines. Om die projecten en deadlines tot een goed einde te brengen, heb je jouw team nodig. People en retentiemanagement kunnen helaas tot bijna 60% van je werktijd opslokken. Het is daarom een uitdaging om een evenwicht te vinden tussen het succes van je team, de individuele teamleden en jouw eigen doelstellingen zonder overwerkt te raken.

Vanuit onze 25 jaar ervaring in talent management over diverse industrieën en generaties heen, delen we onze vijf tips om als manager die balans te vinden.

1. Helderheid voorop: definieer doelstellingen en verwachtingen

Probleem

In het huidige werkklimaat worstelen veel talenten met onduidelijkheid over hun rol of carrièrepad. Ze vragen zich af: “Wat wordt er precies van mij verwacht in mijn huidige functie? Doe ik het goed genoeg”? En belangrijker nog: “Wat zijn mijn volgende stappen om te groeien”? Deze onzekerheden leiden soms tot een gebrek aan richting en motivatie. Talenten verlangen naar duidelijkheid en structuur in hun werk. Zodra ze dit hebben, zoeken ze ook naar de vrijheid en autonomie om hun taken en verantwoordelijkheden zelfstandig vorm te geven. Het vinden van dit evenwicht tussen duidelijke richtlijnen en zelfsturing is dus cruciaal voor hun betrokkenheid en tevredenheid op de werkvloer.

 

Oplossing

Een effectieve manier om aan deze behoefte tegemoet te komen, is door een gestructureerd en consistent opvolgsysteem op te zetten. Een systeem dat het hele jaar door gebruikt wordt en zich richt op zowel prestatie- als gedragsdoelstellingen.

Definieer bijvoorbeeld per teamlid één specifieke gedragsdoelstelling en één doelstelling op vlak van prestatie. Leg deze doelstellingen vast in een eenvoudig, toegankelijk systeem zoals bijvoorbeeld een Excel bestand. Tijdens de regelmatige één-op-één gesprekken kom je terug op deze doelstellingen. Het is aan jou om jouw observaties te delen, hun vooruitgang te meten en te bepalen of er behoefte is aan extra ondersteuning zoals training of coaching.

Op die manier creëer je niet alleen duidelijkheid en richting voor het talent, maar ook voor de persoonlijke ontwikkeling en groei binnen de organisatie. Het talent voelt zich zo gewaardeerd en betrokken, wat op zijn beurt de binding met de organisatie versterkt.

Tip voor de drukke manager

Doe dit niet zelf! Vraag aan de junior om met twee ontwikkelpunten te komen. Maak het talent zelf verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling. Het is jouw rol om dit te ondersteunen en kritisch op te volgen.

2. Goede afspraken maken goede vrienden

Probleem

Een snel berichtje op WhatsApp? Een lange e-mail? Een telefoontje? Elke generatie heeft een andere manier van communiceren. Om 7u ’s morgens of 18u ’s avonds: Boomers neigen naar telefonische communicatie. Gen X en Millenials geven dan weer de voorkeur aan e-mails en WhatsApp, terwijl Gen Z het liefst kiest voor moderne platformen zoals TikTok, Slack of WhatsApp. Deze diversiteit aan communicatie leidt vaak tot misverstanden en inefficiëntie. Vooral wanneer het gaat om het bepalen van de urgentie en impact van een boodschap.

Oplossing

Ongeacht de generatieverschillen, is het belangrijk om binnen het team duidelijke communicatieafspraken te maken. Definieer daarbij voor elk niveau van urgentie een specifiek communicatiekanaal.

  • Een dringende boodschap die een grote impact heeft op het team of de taak? Gebruik de telefoon.
  • Is de boodschap minder dringend, maar toch relevant? Kies dan voor een berichtje op Microsoft Teams.
  • Is de boodschap niet dringend en eerder informeel? Maak dan duidelijk dat WhatsApp het beste kanaal is hiervoor.

 

Het is ook belangrijk om duidelijke afspraken te maken over communicatietijden als je een continue werkdruk wil vermijden. We zien dat nieuwe medewerkers vaak het gedrag van de manager of het team nabootsen. Vroege of late berichten kunnen het gevoel geven dat de werkdruk dag en nacht hoog ligt. Maar hou er rekening mee dat dit nieuwe teamleden afschrikt en ze daarom misschien niet lang in je team willen blijven.

Tip voor de drukke manager

Delegatie is de sleutel. Laat de opzet van je communicatiestrategie over aan een dynamisch duo binnen je team. Combineer de scherpzinnigheid van een Gen Z medewerker met de ervaring en wijsheid van een ervaren medewerker. Geef hen de vrijheid om een voorstel te ontwikkelen dat aansluit bij de behoeften van het hele team. Deze mix zorgt voor een evenwichtige en breed gedragen communicatieaanpak. Bovendien stimuleer je ook de onderlinge samenwerking binnen je team. 

3. People stay for the team (and not the company)

Probleem

Een bedrijf zonder duidelijke visie of groeidoelstellingen, mist aantrekkingskracht voor talenten die aan het begin van hun carrière staan. Wanneer jonge mensen starten in het werkveld, worden ze vaak belast met minder impactvolle taken. Toch verlangt deze generatie ernaar om een deel uit te maken van een groter en belangrijker geheel. Het gebrek aan een inspirerende bedrijfscultuur kan dus leiden tot een lagere betrokkenheid bij het werk.

Oplossing

Als manager heb je misschien geen directe invloed op de strategische doelstellingen van het bedrijf. Maar je hebt wel een impact op de cultuur en dynamiek binnen jouw eigen team. Het definiëren van een teamcultuur – en de daarbij horende communicatiestijlen en -normen – is essentieel.

Stel jezelf vragen als: “Hoe en wanneer vieren we successen? Hoe hard werken we? Hoe gaan we met elkaar om?” en maak dit de kernmantra’s die het gedrag en de besluitvorming in je team sturen.

Enkele voorbeelden:

  • Bepaal samen met je team een goed doel waar jullie jaarlijks aan bijdragen. Dit versterkt het gevoel van samenwerking en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
  • Organiseer maandelijkse informele teammeetings met een hapje en drankje om de teamgeest te versterken.
  • Plan een jaarlijks teamuitje buiten het kantoor om de teamdynamiek te verbeteren.

Tip voor de drukke manager

Laat jouw team de leiding nemen om deze activiteiten vorm te geven en te organiseren. Jonge medewerkers verlangen vaak naar meer vrijheid en verantwoordelijkheid, dus ze zullen dit soort projecten enthousiast omarmen.

4. The elephant in the room

Probleem

Barts prestaties zijn ondermaats. Sofie komt elke donderdag te laat omdat ze eerst gaat sporten. Of Elke biedt nooit haar hulp aan op teammeetings. Hoe ga jij hiermee om als manager? Onderzoek toont aan dat 26% van Gen Z meer feedback zou willen krijgen van hun manager. Het is daarom nodig dat jij negatief gedrag benoemt en aanpakt. Je wil toch ook niet dat je team hopeloos wordt wanneer dergelijk gedrag niet verbetert?

Oplossing

Goede feedback is feitelijk en gebaseerd op concrete voorbeelden. Het is belangrijk om de situatie zonder oordeel te benaderen. Beschrijf wat je hebt geobserveerd en praat over het effect dat dit op jou of het volledige team heeft. Na het geven van feedback is het cruciaal om even te zwijgen en te observeren hoe de medewerker omgaat met deze boodschap.

  • Merk je weerstand op bij jouw teamlid (bv. “ja, maar…”)? Benoem dan opnieuw wat je hebt waargenomen.
  • Is de feedback herkenbaar voor jouw teamlid? Dan kan het gesprek verder gaan over hoe het negatieve gedrag of het gebrek aan vaardigheden verbeterd kunnen worden.

Tip voor de drukbezette manager

Wees direct en eerlijk in je feedback, maar blijf respectvol en ondersteunend. Dit is niet alleen nodig voor de ontwikkeling van je teamleden, maar het creëert ook een cultuur van openheid en vertrouwen binnen het team. Op die manier stimuleer je een omgeving vaar problemen aangepakt en opgelost worden, wat dan weer leidt tot een gezondere en productievere werkomgeving.

5. Wees een manager waarvoor mensen door het vuur gaan

Probleem

Een werkplek die als onveilig wordt beschouwd, smoort de ontwikkeling van medewerkers in de kiem. Als manager is zelfreflectie essentieel. Wanneer heb je voor het laatst je eigen managementstijl geëvalueerd? Wat kan je verbeteren en welke nieuwe vaardigheden moet je nog aanleren?

Oplossing

Een praktische stap om jezelf als manager te evalueren en te verbeteren is de Secure Based Leader test. Deze test biedt een gestructureerde manier om je sterke punten en verbeterpunten als leider te identificeren.

Tip voor de drukbezette manager

Investeer tijd in je eigen ontwikkeling als leider. Dit is niet alleen voordelig voor jezelf, maar ook voor je team. Een manager die zichzelf voortdurend verbetert en openstaat voor feedback, wordt een leider waarvoor mensen graag werken. Door jezelf te ontwikkelen inspireer je bovendien je team om hetzelfde te doen.

Neem de leiding in de retentie van talent!

Met deze waardevolle inzichten ben je helemaal klaar om de volgende generatie talenten aan je organisatie te binden. Gebruik deze praktische tips om je team te motiveren, te ondersteunen en te inspireren en creëer zo samen een werkomgeving waarin jong talent floreert!