|

Future Leaders ArcelorMittal

ArcelorMittal is ’s werelds grootste leverancier van innovatieve en duurzame staalproducten voor een breed scala van toepassingen (bijv. automobielindustrie, bouw, huishoudelijke apparaten). Het bedrijf is aanwezig in 60 landen en heeft productielocaties in 19 landen.

De context

ScaleUp is een ambitieus en uniek Europees Supply Chain-project. Het wil geharmoniseerde supply chain-processen en -tools voor ArcelorMittal op Europees niveau opzetten door de Industrie 4.0-normen te respecteren. De optimalisatie, centralisatie en automatisering staan hierbij centraal. Om dit doel te bereiken, werkt een businessteam van 25 werknemers en een toegewijd IT-personeel van meer dan 150 professionals hard om de klus te klaren. Om het business team te versterken en de continuïteit op lange termijn te waarborgen, heeft ArcelorMittal Ormit Talent gevraagd een dedicated traineeship op te zetten.

Een dedicated traineeship – discover, develop, deliver. 

 

Het doel van een Ormit Talent traineeship is het creëren van een duurzame relatie tussen de trainees en het bedrijf. Ormit Talent werft en selecteert talent dat aansluit bij de specifieke behoeften van ArcelorMittal: passende en zeer competente kandidaten voor toekomstige functies binnen de organisatie. Daarnaast zet Ormit Talent een op maat gemaakt ontwikkelingsprogramma op om deze talenten snel in de juiste richting te laten groeien. De opzet en invulling van het traineeship gebeurt steeds in co-creatie. Kennisdeling en gebruik maken van elkaars expertise zijn daarbij kritische succesfactoren. Aan het einde van het traineeship beoordelen zowel ArcelorMittal als de trainees of er sprake is van een lange termijn fit. Als het antwoord ‘ja’ is, neemt ArcelorMittal de trainee in dienst.

Reikwijdte van het traineeship – wat hebben we gedaan

De vijf Ormit talent trainees hebben bijgedragen aan de digitale transformatie van de supply chain bij ArcelorMittal flat Europe. Omdat het project al twee jaar liep, moesten de Ormit talenten binnen de kortst mogelijke tijd de snelheid oppakken en uitgroeien tot waardevolle teamleden. De ambitieuze talenten bouwden expertise op met een middellange tot lange termijn perspectief. Alle kennis die tijdens het programma is gedeeld, wordt binnen het project beschermd.

Elk van de vijf trainees werd toegewezen aan een andere opdrachtmanager die zakelijke kennis en organisatorische visie met hun deelde. De trainees kregen verantwoordelijkheden zoals het aansturen van IT discussies op een Scrum/ Agile manier, het helpen definiëren van requirements en ervoor zorgen dat mijlpalen worden gehaald. Vanaf het begin werden ze beschouwd als volwaardige tegenhangers van de Product Owner in deze uitdagende en complexe omgeving. Met hun frisse blik gaven deze jonge toegewijde talenten een andere dimensie aan het project.

De onverwachte wending – hoe Covid19 dit project beïnvloedde

 

Covid-19 impacteerde het grote project van ArcelorMittal. Als gevolg daarvan werd de voortgang van bepaalde domeinen tijdelijk opgeschort en werd organisatie van het team herschikt. Ormit Talent en ArcelorMittal hebben op dat moment nauw samengewerkt om de trainees in te passen in de veranderende omgeving. Dit was een uitdaging voor de opdrachtmanagers. Het gaf hen de tijd om na te denken over hun inwerkprocessen, nieuwe impulsen en verbeterpunten. Dankzij de ondersteuning van Ormit Talent ontwikkelde zich binnen ArcelorMittal een cultuur van feedback. Zowel trainees als opdrachtmanagers werkten toe naar een open-minded omgeving waar de ontwikkeling van soft skills op prijs gesteld wordt.  Het was een wending die de trainees niet hadden kunnen voorzien. Toch hebben ze de nieuwe opdracht met veel inzet aangenomen. De trainees hebben daarbij blijk gegeven van flexibiliteit en maturiteit. Vandaag zijn alle trainees actief aanwezig in het projectteam en worden ze als gelijkwaardige teamleden beschouwd.

Het resultaat

Met de steun van hun ArcelorMittal opdrachtmanager, Ormit Talent coach, en Ormit Talent training (o.a. Communicatie, Scrum & Agile, en Stakeholder Management), ontwikkelden de trainees zich tot professionals die opmerkelijke toegevoegde waarde creëren. Tijdens hun traineeship brachten ze enthousiasme en energie in het team.

Vandaag zijn 3 van de 5 trainees officieel aan boord bij ArcelorMittal, klaar om de volgende leiders van het bedrijf te worden. Omdat dit toegewijde traineeship een succesverhaal was, heeft ArcelorMittal besloten om een tweede traineeship met Ormit-talenten te starten.

Op naar de volgende!

Ook toekomstige leiders in jouw organisatie?