|

Waarom jong, onervaren talent goed is voor je organisatie

Je maakt je er ongetwijfeld ook schuldig aan: lange job omschrijvingen met vijftien vereisten waaraan een nieuwe collega moet voldoen. Ook al ben je dringend op zoek naar nieuw talent, je wil nog steeds de juiste persoon. Relevante werkervaring is belangrijk voor jou, waardoor je pas afgestudeerden al snel de deur wijst. Ze krijgen vaak zelfs niet eens de kans om zich te bewijzen op een sollicitatiegesprek.

Maar wist je dat jonge, onervaren starters ook beter kunnen presteren dan ervaren collega’s? Schokerend? Ja, lees dus verder om te weten waarom!

De kracht van een starter is niet te onderschatten

Hoe komt het dat onervaren talent vaak succesvol is? Een overzicht.

De motor van verandering

Jong talent heeft een gebrek aan ervaring, dat staat als een paal boven water. Die beperking weten de meeste starter snel om te zetten in hun voordeel. Ze barsten van gedrevenheid en willen het verschil maken. Ze gaan gretig op zoek naar informatie waarmee ze complexe vraagstukken de baas kunnen. Nieuwe situaties zijn dagelijkse kost en snel bijleren is de enige optie. Zo vormen ze de motor van verandering voor jouw organisatie.

Samen resultaat realiseren

Om die verandering te kunnen brengen, rekent jong talent uiteraard op de kennis en expertise van anderen. Top talent beschikt over sterke sociale vaardigheden waardoor ze makkelijk verbinding maken met anderen. Omdat ze het gewend zijn om in groep te functioneren, trekken ze zich weinig aan van ongeschreven regels. Ze zoeken met hun enthousiasme verbinding over de verschillende afdelingen heen. En dat enthousiasme werkt aanstekelijk. Mensen om hen heen mobiliseren, is dan ook vaak een van hun specialiteiten.

Hoog leervermogen

Naast de persoonlijkheid, mate van gedrevenheid en het gedrag van starters, zou bovenaan het vereistenlijstje van organisaties een hoog leervermogen moeten prijken. Talenten die over deze competenties beschikken en makkelijk schakelen naar een groeimindset, kunnen snel doorgronden wat wel en niet van belang is. Met een korte inlooptijd hebben ze vaak voldoende om toegevoegde waarde te kunnen leveren.

Lef om vragen te stellen

Vanuit hun onbevangenheid en gesterkt door hun zelfvertrouwen, zoeken trainees gericht naar de juiste mensen om vragen op af te vuren. Ze combineren de vergaarde informatie tot vernieuwende inzichten en weten hiaten of conflicten bloot te leggen. Doordat ze van jongs af aan leerden om te reflecteren en feedback te geven, is een steile leercurve mogelijk.

Kruisbestuiving

Koppel trainees aan ervaren collega’s en er ontstaat kruisbestuiving. De nieuwsgierige en onbevangen houding van de trainees aan de ene kant, de kennis en ervaring van de organisatie aan de andere kant. Deze kruisbestuiving werkt goed als de ervaren collega’s ook een groeimindset hebben en ervoor open staan om bij te leren van een onervaren collega. Want leren verslaat weten, op elk moment. Lees hier hoe je het best jouw jonge talenten ondersteunt.

Checklist

Een kwalitatief traineeship opzetten: 10 tips