|

Hoe anticiperen op de komende veranderingen op de Belgische arbeidsmarkt? 

Afgelopen mei verscheen het tweejaarlijkse rapport Future of Jobs, uitgevoerd door het World Economic Forum (WEF). Het rapport gaat in op hoe werkgevers verwachten dat jobs en de benodigde vaardigheden om succesvol te zijn zich de komende vijf jaar zullen ontwikkelen. En wat de impact van sociaal-economische en technologische trends is op de werkplek van de toekomst. Curious? Lees snel verder!

De vierde editie van dit onderzoek gaat in op sociaaleconomische en technologische trends, hun impact op jobs en hun impact op benodigde vaardigheden. Ook geeft het inzicht in de strategieën die organisaties van plan zijn in te zetten voor de noodzakelijke transformatie van hun organisatie en personeelsbestand.

Aan dit onderzoek werkten 803 bedrijven uit 45 landen uit alle regio’s van de wereld mee. Gezamenlijk hebben deze bedrijven meer dan 11,3 miljoen werknemers in dienst.

Wil je het hele rapport lezen kan dat hier. Geen tijd om 296 pagina’s door te nemen? We get you! In dit artikel vind je de belangrijkste punten in onze ogen.

De jobs van de toekomst

Dat in de toekomst veel gaat veranderen op de arbeidsmarkt staat buiten kijf. Er gaan jobs verdwijnen, maar er komen andere jobs voor terug. Dit geldt voor maar liefst 23% van alle jobs! Er zijn drie belangrijke factoren die daar invloed op hebben:

1

Energietransitie

2

Technologie

3

Economische perspectieven

Skills van de toekomst

Deze nieuwe jobs vragen om nieuwe skills. Organisaties vinden op dit moment deze 10 skills (zie afbeelding) het allerbelangrijkst voor hun medewerkers. Opvallend is dat in deze digitale wereld vooral de human skills, die te maken hebben zelfredzaamheid en samenwerken, prominent in de top 10 staan. Begrijpelijk in onze hectische, snel veranderde wereld. Het kunnen terugvallen op je persoonlijke kompas en persoonlijk leiderschap is cruciaal om staande te blijven en succesvol te zijn! Hier hoort ook een hoge ‘snapsnelheid’ (analytische vermogen) en een groot probleemoplossend vermogen (creativiteit) bij.

Maar, let op: realiseer je dat de ontwikkelingen snel gaan! Organisaties verwachten dat de komende 5 jaar vaardigheden op het gebied van AI & big data, design & user experience en leiderschap & sociale invloed nóg belangrijker worden. En daarmee ook in deze top 10 terecht komen.

Hoe de kloof te dichten?

Bij het realiseren van de noodzakelijke transformatie van hun personeelsbestand ervaren organisaties dit als de grootste uitdagingen:

  1. De benodigde skills zijn niet aanwezig in de arbeidsmarkt (60%)
  2. Het lukt niet om talent aan te trekken (53,7%)
  3. Inflexibele of verouderde wet- en regelgeving (42%)
  4. Leiders missen benodigde skills (37%)
  5. Onvoldoende kapitaal om hierin te investeren (37%)

Als aanpak om met deze uitdagingen om te gaan worden de volgende strategieën genoemd:

  1. Investeren in leren en ontwikkelen on the job (81%)
  2. Processen versneld automatiseren (80%)
  3. Medewerkers begeleiden van verdwijnende naar nieuwe jobs (46%)
  4. Uitbesteden van werk (25%)
  5. Inzetten van flexibele werknemers (24%)

Hoe ver is je organisatie met DEI?

Misschien denk je DEI? DEI staat voor diversity, equity en inclusion. Drie begrippen die je vast niet onbekend voorkomen. Dit topic is anno 2023 al hot en wordt de komende jaren nog belangrijker. Uit het rapport blijft dat de belangrijkste speerpunten voor organisaties binnen DEI zijn:

De verwachte impact van de belangrijkste trends

Verduurzaming, nieuwe technologieën en de langzame economische groei zijn de drie belangrijkste oorzaken van de verwachte veranderingen van de arbeidsmarkt. Van daaruit verwachten organisaties concreet de volgende impact:

Verduurzaming zorgt voor meer jobs

De wetgeving rondom ESG (De ESG is een rating die bedrijven krijgen voor duurzaamheid), de eisen van consumenten met betrekking tot milieu en maatschappelijke thema’s en de investeringen om de energietransitie te realiseren leidt tot een behoefte aan experts op het gebied van duurzaamheid, hernieuwbare energie en installateurs van onder andere zonnepanelen en warmtepompen.

Acceptatie van technologie = dé motor voor transformatie

85% van de ondervraagde organisaties zegt dat de acceptatie van nieuwe technologieën de grootste impact heeft op de noodzakelijke transformatie van hun organisatie. Het gaat hier om het integreren van digitale platforms en apps in hun bedrijfsactiviteiten en het toepassen van big data, cloud computing en AI.

Werken met nieuwe skills

Bij Ormit Talent werken wij al 25+ jaar met jong talent. Bij het werven en selecteren van dit jonge talent spelen de future skills een belangrijke rol. Naast sterke analytische vaardigheden, start succes in onze ogen met een stevige dosis zelfinzicht, persoonlijk leiderschap en gedrevenheid. Waarbij weerbaarheid, flexibiliteit, agility, nieuwsgierigheid en een groot leervermogen het plaatje van een jong talent met doorgroeipotentieel afmaken. Wij vertellen je hier graag meer over!

Trage economische groei

Naast de verwachte tragere economische groei, speelt de ontregeling van en de tekorten in hun supply chains veel organisaties nog steeds grote parten. Daarnaast hebben ook de stijgende kosten van levensonderhoud voor consumenten veel impact op zowel de organisaties als hun medewerkers.

Getriggerd? Lees ook zeker deze blogs

Jannes Baert Michiel Bonte Knappe Koppen

[Podcast] Hoe human skills het verschil kunnen maken in de war for talent

Hoe human skills het verschil kunnen maken in de war for talent: gesprek met Michiel Bonte, Clustermanager Zorg & Onderwijs bij VDAB en Jannes Baert, Talent Development Manager bij Ormit Talent.
Ormit Talent trainees

De war for talent: 4 opvallende evoluties

Hoe moet ik met mijn organisatie inspelen op de war for talent? Download hier gratis onze tips en pas jouw strategie moeiteloos aan de veranderende job markt aan!
Trainee in an online meeting

Clash of the ships: stage vs traineeship

Een traineeship of een stage? Beide lijken hetzelfde, maar ze zijn totaal anders. Ontdek hier waarin.